აღწერა

“სამასსამოცდახუთი” ყოველწლიური გამოცემაა, სადაც ხელოვანები საუბრობენ საკუთარ გამო­ცდილებაზე, გასული წლის შთაგონების, ფიქრის, განვითარების დრამატურგიაზე, სულიერ თუ ფილოსოფიურ ძიებებზე, ტექნიკურ პროცესებზე და გავლენებზე.
მთლიანობაში გაზეთი წერილობითი დოკუმენტაციაა, რომელიც აღწერს ცვალებად პროცესს დროის დინამიკაში.
გაზეთი წელს მეორედ გამოიცემა!